Somos Especialistas

Arbitrage en bemiddeling, Vordering wegens ontslag, Aanvragen weduwepensioen, Invaliditeit, Schadevergoeding ingeval van accident, Regelingen tewerkstellingsbestand

Belastingaangiften (Inkomsten, Bedrijven, BTW, etc), Belastinginspectie, Familievermogens, Investeringsprocessen, Buitenlandse bedrijven in Spanje

Opmaak contracten, Erfopvolging, Huwelijkszaken, Niet-contractuele aansprakelijkheid, Eigenaarsgemeenschappen, Verzekeringsrecht

Bekomen en vernieuwen visa voor buitenlanders, Verblijfsvergunningen, Spaanse nationaliteit, Internationale aanwerving, Belastingoptimalisatie van bedrijfsrelaties

Bouwvergunningen, Activiteitenvergunningen, Stedebouwkundige overeenkomsten, Onteigeningen, Advies aangaande mede-eigendom en appartementsrecht

Werving publieke sector, Onteigeningen, Administratieve sancties, Publiek domein, Administratieve geschillenprocedures, Verantwoordelijkheid van de Publieke Administratie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, Strategische marketingplanning, Internationale expansie, Insolventieprocedures, Tweede kans, Schuldherschikking

Wettelijke vermeldingen, cookiebeleid, plaatsing van kennisgevingen, privacybeleid in elektronische handel, privacybescherming